Sportovní turnaj ve stolním tenise Černošice

V sobotu dne 28. 11. 2015 se děti z RS 5 a 6 s vychovatelkami Kadlecovou a Ježkovou zúčastnily sportovního turnaje ve stolním tenise ve VÚ Černošice.

Děti vyjely brzo ráno za krásného slunečného počasí. Ve VÚ Černošice je přivítaly i známé tváře bývalých kamarádek z našeho DDŠ, které se k dětem a hlavně k tetám moc hlásily.

V samotném turnaji se děti i tety snažily. Během zápasů panovala krásná srdečná atmosféra. Po náročném turnaji byly děti odměněny sladkostmi a velmi dobrým obědem.

Při zpáteční cestě byly děti plné zážitků a elánu do nových sportovních aktivit.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz