Předvánoční Plzeň

V předvánoční čas se skupinka chlapců vydala na výlet do města Plzeň. Hlavním cílem návštěvy byla Zoologická zahrada. Na ploše 21 hektarů areál nabízí specialitu – chov zvířat v přirozených a přitažlivých podmínkách. Nově vybudované expozice tvoří výseky celých biotopů s charakteristickými druhy rostlin a živočichů. Velmi často tak nežije ve výběhu jedno zvíře nebo jediný druh, ale několik druhů najednou. Dětem se procházka nejrůznějšími výběhy velmi líbila a byla velmi poučná. Na závěr dne se ještě prošly krásně vyzdobeným centrem města s adventními trhy.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz