2019

PŘIJETÍ U MINISTRA

Po návratu ze Světových letních her SO byla celá výprava přijata na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, panem ministrem Ing. Robertem Plagou, Ph.D. Všem poděkoval za vzornou reprezentaci České republiky a ocenil práci trenérů a členů Českého hnutí speciálních olympiád. Každý účastník obdržel z rukou ministra čestné uznání a drobný dárek.

SVĚTOVÉ LETNÍ HRY SO 2019

Ve Spojených arabských emirátech se v termínu 7. – 22. března uskutečnily Světové letní hry SO. Českou republiku jelo reprezentovat mnoho sportovců v nejrůznějších sportech, a také volejbalový tým složený z hráčů a partnerů SK Lvíčata Sedlec Prčice. Akci předcházely mnohaměsíční tréninky a přípravy.

První dny před zahájením her výprava strávila v tzv. Host townu, v Emirátu Ajmán. Cílem bylo zadaptování reprezentantů a seznámení se s místním prostředím a kulturou.

Abu Dhabi

Poté následoval přejezd do měst, ve kterých se konaly sportovní soutěže. Soutěž volejbalu se odehrávala v Abu Dhabí. Konkurence byla letos opravdu velmi veliká. V turnaji se představily nové, výkonnostně velmi silné týmy, se kterými naše mužstvo nemělo žádné herní zkušenosti, např. UAE, Uganda aj. Po kvalifikačních zápasech bylo družstvo zařazeno do skupiny B. Herní úroveň všech týmů byla velmi vysoká, a výkony vyrovnané. Naši reprezentanti obsadili 4. místo.

Celé hry byly velmi dobře zorganizovány. Podporu našim sportovcům vyjádřil na místě velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech, pan Jiří Slavík s manželkou, asistentka delegace žijící v Abú Dhabí, paní Daniela Merglová, ale i naše oštěpařka Bára Špotáková, která přišla výpravu pozdravit před odletem na letiště a mnoho dalších.

CYKLOVÝLET

V neděli 16. června se za ideálního počasí vypravila 3.rodinná skupina na cyklovýlet do okolí vodní nádrže Lipno. Svou trasu sportovci zahájili v Nové Peci, pokračovali přes Stožec až do Nového Údolí. Zde své putování zakončili na hranici s Německem. Po celou cestu se jim nabízely nádherné výhledy do okolní krajiny.

NÁVŠTĚVA ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Chlapci ze 3. a 4. rodinné skupiny se v červnu vydali do Jižních Čech na návštěvu zoologické zahrady u města Hluboká nad Vltavou. Na rozloze 4,5 ha je zde chováno okolo 300 druhů zvířat v téměř 3000 exemplářích. Zoo se věnuje především chovu zvířat pocházejících z Evropy a žijících v přírodě České republiky. Zastoupena je ale i fauna a flóra Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky. Kluci mohli vidět pestrobarevné vodní ptactvo, vydry říční, tygra ussurijského, losa evropského a mnoho dalších živočichů. Největší úspěch sklidil dům mravenců a deštný prales.

NÁVŠTĚVA ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

NÁRODNÍ TURNAJ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD V CYKLISTICE

Poslední víkend v květnu pořádalo ČHSO ve spolupráci s SK Slunečník Brno cyklistickou soutěž pro zdravotně postižené sportovce. Akce se zúčastnilo 8 zařízení z celé České republiky. Náš sportovní klub Lvíčata jelo reprezentovat 5 chlapců. Soutěžili v závodu na 1km a 5km. Chlapcům přálo dobré rozlosování do skupin, a tak obsadili od prvního do třetího místa. Kromě sportování byl na programu i vzdělávací a zábavný program.

Národní turnaj speciálních olympiád v cyklistice


Výlet do Českého Krumlova

Jihočeské město Český Krumlov nabízí mnoho zajímavostí ke zhlédnutí, a tak se na jeho návštěvu vydaly děti ze 3. a 4. rodinné skupiny. Nejprve zamířily na státní hrad a zámek, který je významným turistickým místem a památkou UNESCO. Absolvovaly prohlídkovou trasu s historickými instalacemi a prohlédly si všech 5 nádvoří se vzácnými freskami. Ve zrekonstruovaném podzemním sklepení budovy radnice pak navštívily expozici Muzea útrpného práva. Zde viděly 100 exponátů mučících nástrojů, 10 voskových figurín a dva unikátní audiovizuální efekty – upálení čarodějnice a popravu mečem.

PRVOMÁJOVÉ SLAVNOSTI

První květnový den probíhaly po celé republice nejrůznější oslavy. Děti z 3. a 4. RS se vydaly do Vlašimi, kde se uskutečnil další ročník Májových slavností. Pro návštěvníky byl připraven pestrý kulturní, tvořivý a sportovní program. Na 6-ti pódiích probíhala po celý den různá vystoupení. Představili se např. Jitka Zelenková, Keks, roztleskávačky aj. Děti si mohly zahrát dětské hry a soutěže, vyzkoušet nejrůznější pouťové atrakce, lezení na horolezecké stěně a mnoho dalšího. Našim dětem se nejvíce líbilo vystoupení zpěvačky Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska, střelba na střelnici a minikoně.

VÝLET TÁBORSKEM

Za krásného počasí se v sobotu 16. března vypravila skupina chlapců na poznávací výlet Táborskem. Nejdříve zavítali do centra města Tábor, do Soukromého Muzea LEGA. Expozice je rozdělena do několika tématických okruhů a celkový počet použitých lego kostiček přesahuje 1 milion. Chlapci při prohlídce plnili soutěž „Hledání pohádkových postav“ a na jejím konci získali sladkou odměnu.

Z Tábora se přesunuli do nedaleké Bechyně, kde si prošli část značené turistické stezky podél řeky Lužnice. Na trase chodili mimo jiné okolo skal a jelení obory.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz