Škola

škola

12.10.2006 byl do rukou naší organizace předán nově vybudovaný areál, jehož součástí je také plně vybavená škola.

Škola je organizačně rozdělena do 8 tříd a jsou zde realizovány vzdělávací programy základní školy (typu bývalé ZŠ a ZVŠ a speciální základní školy, což reprezentuje vzdělávací program bývalé pomocné školy).

V prostorách školy mají děti vedle obecného vzdělání možnost získávat dovednosti a návyky, jak z oblasti výtvarné, hudební, tak i sportovní. Pochlubit se můžeme mimo jiné specializovanými učebnami pro výuku počítačů, hudební i výtvarnou výchovu (vč. hrnčířského kruhu a pece), dílnami, stejně jako prostornou tělocvičnou, či posilovnou. O přestávkách se děti mohou sportovně vyžít také díky na chodbách umístěným stolům pro stolní tenis.

Na pozemku DDŠ je dále zřízeno hřiště na kopanou, basketbalové a tenisové hřiště. Je zde vytyčen prostor pro školní pozemky a další venkovní sportoviště.


obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz