Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno dle vyhlášky 72 /2005 Sb., akt. 2016 v platném znění, § 7.

Výchovný poradce (Mgr. Jana Remešová)

  – Věnuje se výchovným problémům, problematice volby povolání, procesu inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s ostatními pedagogy, sociálním oddělením, vychovateli a zákonnými zástupci žáků

Školní metodik prevence (Mgr. Denisa Šťastná)

  – Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační v oblasti prevence rizikového chování, zpracovává Minimální preventivní program

Psycholog (Mgr. Veronika Hokeová)

  – Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a informační, pracuje se žáky, rodiči, pedagogy a vychovateli, komunikuje se sociálním oddělením a s OSPODy.
  Psycholog usnadňuje dětem cestu školním životem a také přibližuje psychologické služby pedagogům, žákům a jejich rodinám, vychovatelům.

Etoped (Mgr. Libor Ťoupalík)

  – Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči. Specializuje se zejména na řešení výchovných a vztahových problémů. Pracuje se žáky, rodiči, pedagogy a vychovateli, komunikuje se sociálním oddělením a s OSPODy.

Adiktolog (Mgr. Denisa Šťastná)

  – Vykonává činnost, která se zaměřuje na prevenci rizikového chování dětí, jakými jsou např. různé typy závislostí, násilné chování, kriminalita apod. S dětmi pracuje jednotlivě nebo v malých skupinách. Preventivní činnost je indikována dle individuálních potřeb dětí. Spolupracuje s etopedem, psychologem a vychovateli.
NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz