Zájmová činnost v DDŠ

Vaření

Účelem tohoto kroužku je naučit děti finančně hospodařit s prostředky na vaření a předat jim rady do budoucího života ohledně přípravy domácí kuchyně. Probíhá pravidelně jednou za 14 dní.

Fotbal, Florbal, Stolní tenis

Kroužky fotbalu a stolního tenisu probíhají pravidelně jednou týdně a kroužek florbalu dvakrát týdně. Jedná se o aktivní přípravu mladých sportovců v týmových i v individuálních sportech. Děti se připravují na soutěže a klání pořádané různými subjekty v ČR (DD cup, ČHSO, MŠMT, DDŠ, VÚ, aj.)

Tanec

Tento kroužek lektoruje nestátní nezisková firma Avalone Sedlčany zabývající se mimo jiné muzikoterapií a terapií pomocí pohybu a tance. Pro naše klienty připravují speciální program v podobě výuky moderního tance (street dance, breakdance) a relaxační tanec s kombinací jógy. Kroužek je pravidelně jednou týdně.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz