Historie

obrázek Historie našeho zařízení sahá do období po roce 1948, kdy se rozhodlo o jeho umístění do Jetřichovic.

Dominantou Jetřichovic, které leží v jižní části Sedlecké kotliny, je zámek s parkem a nedalekou kaplí. Z minulých vlastníků zdejšího panství byl nejvýznamnější osobností JUDr. Jan Nepomuk Kaňka z Prahy.

Tento vynikající právník byl zvolen roku 1815 děkanem právnické fakulty a roku 1829 rektorem pražské univerzity. Ačkoliv vlastnil i jiné statky v Čechách, tak Jetřichovice, které koupil v roce 1829, si zvláště oblíbil a staral se o jejich zvelebení.

Panský dům pocházející ze 16. století nechal v letech 1857 až 1859 přestavět podle projektu Josefa Niklase na pěkný zámek v novogotickém slohu. Tentýž stavitel projektoval i novorománskou kapli, která byla postavena roku 1859 asi 200 m na východ od zámeckého parku a v níž je J. N. Kaňka pohřben.

V roce 1948 přešel majetek do národní správy a později sem byla umístěna naše organizace, zvláštní škola internátní.

Na základě restituce je současným vlastníkem Věra Srbová a v nájmu zde zůstávala zvláštní a praktická rodinná škola. V roce 1996 byl Školský úřad v Benešově vyzván ministerstvem školství, aby předložil návrh na řešení existence škol a školských zařízení, kterých se týkal Zákon o restitučních nárocích.

V čele s ředitelem školského úřadu inženýrem Jiřím Hřebíčkem, byl předložen návrh na výstavbu Areálu Sedlec – Prčice. Ministerstvo předložený návrh přijalo a započaly přípravné fáze výstavby. Bez podpory představitelů Města Sedlec – Prčice, by nebylo možné tento záměr realizovat. Mezníkem v posunu celého projektu bylo vstřícné rozhodnutí majitelů pozemků, odprodat státu své nemovitosti. Nyní již nic nestálo v cestě vystavět nový Areál DDŠ.

Stavba byla započata v polovině listopadu 2005 a předána 12. 10. 2006. Od 1. 11. 2006 jsme opustili zámek Jetřichovice a zahájili zkušební provoz v novém zařízení. Od 1. 2. 2007 byla vydána Zřizovací listina, která oficiálně legalizovala náš pobyt zde, v Sedlci – Prčici.


Současnost

obrázek Nové školské koedukované zařízení, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách, je rozděleno na ubytovací část s kapacitou 48 lůžek a školu.

Organizačně je ubytovací část členěna do tří dvojdomků, čili do šesti skupin po osmi dětech.

Prostorové uspořádání a vybavení celého areálu přesně odpovídá zákonu 109 z roku 2002 a dalším zákonným předpisům.

Škola je opět organizačně rozdělena do 8 tříd a jsou zde realizovány vzdělávací programy základní školy (typu bývalé ZŠ a ZVŠ a speciální základní školy, což reprezentuje vzdělávací program bývalé pomocné školy).

Počet pracovníků zajišťující výchovu, vzdělání a plný servis pro umístěné děti je v současné době 64. (50 pedagogů a 15 provozních pracovníků).

V prostorách školy najdou děti možnost získávat dovednosti a návyky, jak z oblasti výtvarné, hudební, tak i sportovní. Naší snahou je co nejlépe připravit děti do dalšího samostatného života. Spolupracujeme se všemi dostupnými institucemi, které nabízejí programy pro děti, směřující k tomuto cíli.

obrázekPrioritou zájmové činnosti je sport. Chceme v novém zařízení navázat na tradice z Jetřichovic. V minulých letech se naši sportovci pravidelně zapojovali do všech sportovních aktivit, které byly v nabídce v České Republice. Jsme stálými účastníky sportovních aktivit, které pořádá Český svaz sportovců s mentálním postižením (myslím, že dodnes sportovci z Jetřichovic drží republikový rekord ve štafetovém běhu na 4x 100 metrů).

Vynikající výsledky dosahují naši sportovci, zapojení v sportovním klubu Českého hnutí speciálních olympiád. Zúčastňují se národních i mezinárodních turnajů i závodů. Tradičně se dobře umísťují naše mužstva floorhokeje a volejbalu. Stříbrná medaile ze Světových zimních speciálních olympijských her, které se konaly v japonském Naganu v roce 2005 a stálá účast našeho volejbalového mužstva mezi špičkou světa při světových letních speciálních olympijských hrách svědčí o dobrých podmínkách, které pro děti v našem zařízení vytváříme.

Podobnými úspěchy se můžeme prezentovat i v oblasti kulturních aktivit.


Změny názvů našeho zařízení

Od roku 1958 do současnosti prošlo naše zařízení několika transformacemi, které se týkaly názvu. Od Zvláštní školy internátní, přes Dětský domov a Praktickou školu, Dětský domov a Praktickou rodinnou školu, Dětský domov a Speciální školy, Dětský domov se školou až po současný název – Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna. Přes tyto změny zůstalo poslání a cíl našeho zařízení vždy stejné – starat se o výchovu a vzdělání dětí, které k nám byly umístěny.

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz