O nás

Vítejte na stránkách Dětského domova, základní školy a školní jídelny SEDLEC – PRČICE a dovolte, abychom Vám toto zařízení blíže představili.

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže.

Původním sídlem DDŠ byla od období po roce 1948 budova zámku v nedalekých Jetřichovicích, jež byla po revoluci restituována a kde nám ke dni  31. 10. 2006 skončila nájemní smlouva.

Nyní je zařízení umístěno v novém areálu, který byl za podpory představitelů Města Sedlec – Prčice vystavěn v roce 2006. Provoz zde byl zahájen k 1. 11. 2006.

Více se o historii Domova dozvíte zde…


Nové školské koedukované zařízení, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách, je rozděleno na ubytovací část s kapacitou 48 lůžek a školu. Organizačně je ubytovací část členěna do třech dvojdomků, čili do šesti skupin po osmi dětech.

Prostorové uspořádání a vybavení celého areálu přesně odpovídá zákonu 109 z roku 2002 a dalším zákonným předpisům.

Škola je opět organizačně rozdělena do 8 tříd a jsou zde realizovány vzdělávací programy základní školy (typu bývalé ZŠ a ZVŠ a speciální základní školy, což reprezentuje vzdělávací program bývalé pomocné školy).

Další informace o struktuře zařízení naleznete zde…


V prostorách školy najdou děti možnost získávat dovednosti a návyky, jak z oblasti výtvarné, hudební, tak i sportovní.

Naší snahou je co nejlépe připravit děti do dalšího samostatného života. Spolupracujeme se všemi dostupnými institucemi, které nabízejí programy pro děti, směřující k tomuto cíli.

Prioritou zájmové činnosti je sport, ale srovnatelnými úspěchy se můžeme prezentovat také v oblasti kulturních aktivit.

Podrobnosti o našich aktivitách a akcích jsou zde…

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz