O nás

INFORMACE k zahájení prezenční výuky v DDŠ od 1.9.2020

Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020. Organizace a provoz ZŠ při DDŠ Sedlec-Prčice se řídí dle metodického pokynu MŠMT, k nahlédnutí zde:

Případné změny a další informace budou průběžně aktualizovány a zveřejňovány.

V případě nařízení karantény ve Vaší rodině nebo jakýchkoliv potíží či nejasností nás prosím kontaktujte na telefonních číslech: 317 712 513, 317 712 542.

INFORMACE v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a onemocněním Covid-19

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice ze dne 12. 3. 2020, kvůli šíření koronaviru, přistoupilo naše zařízení k mimořádným opatřením.

Dovolenky dětí k rodičům jsou posuzovány individuálně a povoleny na delší časové období na základě souhlasu příslušného OSPOD.

V budově základní školy výuka neprobíhá, je individuálně realizována na rodinných skupinách v areálu ubytovacích domků učitelským sborem od 9.00 – 13.30 h.
Dětem, které jsou v péči rodičů (na dovolence), jsou poskytovány studijní materiály k vypracování.

Jakékoliv návštěvy osob, které nejsou zaměstnanci DDŠ Sedlec Prčice, budou probíhat v nejnutnějších případech a po předchozí telefonické domluvě s ředitelem zařízení nebo jeho zástupcem. Přicházející osoby mají povinnost dodržovat vnitřní pravidla zařízení vztahující se k aktuální situaci a řídit se pokyny přítomného pracovníka. Do zařízení nebudou vpuštěni bez ochranných prostředků a dále pokud by vykazovaly příznaky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel apod.).

V případě nařízení karantény ve Vaší rodině nebo jakýchkoliv potíží či nejasností, které mohou v průběhu dovolenky nastat, nás prosím kontaktujte na telefonních číslech: 317 712 513, 317 712 542.

Vítejte na stránkách Dětského domova, základní školy a školní jídelny Sedlec – Prčice a dovolte, abychom Vám toto zařízení blíže představili.

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže.

Původním sídlem DDŠ byla od období po roce 1948 budova zámku v nedalekých Jetřichovicích, jež byla po revoluci restituována a kde nám ke dni  31. 10. 2006 skončila nájemní smlouva.

Nyní je zařízení umístěno v novém areálu, který byl za podpory představitelů Města Sedlec – Prčice vystavěn v roce 2006. Provoz zde byl zahájen k 1. 11. 2006.

Více se o historii Domova dozvíte zde…


Nové školské koedukované zařízení, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách, je rozděleno na ubytovací část s kapacitou 48 lůžek a školu. Organizačně je ubytovací část členěna do třech dvojdomků, čili do šesti skupin po osmi dětech.

Prostorové uspořádání a vybavení celého areálu přesně odpovídá zákonu 109 z roku 2002 a dalším zákonným předpisům.

Škola je opět organizačně rozdělena do 8 tříd a jsou zde realizovány vzdělávací programy základní školy (typu bývalé ZŠ a ZVŠ a speciální základní školy, což reprezentuje vzdělávací program bývalé pomocné školy).

Další informace o struktuře zařízení naleznete zde…


V prostorách školy najdou děti možnost získávat dovednosti a návyky, jak z oblasti výtvarné, hudební, tak i sportovní.

Naší snahou je co nejlépe připravit děti do dalšího samostatného života. Spolupracujeme se všemi dostupnými institucemi, které nabízejí programy pro děti, směřující k tomuto cíli.

Prioritou zájmové činnosti je sport, ale srovnatelnými úspěchy se můžeme prezentovat také v oblasti kulturních aktivit.

Podrobnosti o našich aktivitách a akcích jsou zde…

NONSTOP kontakty

+420 724 051 758 

+420 724 053 765

Adresa

Luční 330

257 91 Sedlec-Prčice


Zvětšit mapu

Tel.: 317 712 542

Fax: 317 712 555

Mob.: 724 051 712

ID DS: kj48ef9

E-mail: info@ddsedlec.cz